valtický farní kostel

Valtický kostel Nanebevzetí Panny Marie je dominantní budovou náměstí i celého města. Tato pozoruhodná budova je postavena ve zvláštním stylu – na pomezí manýrismu a raného baroka. Z vnitřního vybavení vynikají oltářní obrazy (např. Rubensova Nejsvětější Trojice), sochařská výzdoba, varhany a především štuková výzdoba. Finančně nákladná výzdoba i úctyhodné rozměry chrámu měly reprezentovat katolickou víru Lichtenštejnů – knížecího rodu sídlícím na sousedním zámku.

V současné době je kostel římskokatolickým farním kostelem, který spadá pod břeclavský děkanát, brněnskou diecézi a moravskou provincii. Odkaz na internetové stránky farnosti (kde naleznete termíny bohoslužeb a jiné informace) je zde.

kostel2