Večerní prohlídky kostela

Zveme Vás na komentovanou prohlídku kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Valticích (v doprovodu průvodce), která je vedena v českém jazyce. Prohlídka trvá asi 30 – 45 minut. Návštěvníci se během prohlídky seznámí s historií kostela a jeho uměleckou výzdobou. Prohlédnou si loď druhého největšího kostela brněnské diecéze, uvidí jeho obrazovou výzdobu (mimo jiné také Rubensův obraz Nejsvětější Trojice), sochařskou výzdobu, prohlédnou si křtitelnici. Zájemci mohou vystoupat také k varhanám, kde zazní ukázka varhanní hry.

Prohlídka není vhodná pro děti předškolního věku.

Na večerní prohlídku se vstupné neplatí. Pokud se Vám prohlídka líbila, můžete přispět dobrovolnou částkou na údržbu varhan.

Valtický kostel Nanebevzetí Panny Marie je dominantní budovou náměstí i celého města. Tato pozoruhodná budova je postavena ve zvláštním stylu – na pomezí manýrismu a raného baroka. Z vnitřního vybavení vynikají oltářní obrazy (např. Rubensova Nejsvětější Trojice), sochařská výzdoba, varhany a především štuková výzdoba. Finančně nákladná výzdoba i úctyhodné rozměry chrámu měly reprezentovat katolickou víru Lichtenštejnů – knížecího rodu sídlícím na sousedním zámku.

V současné době je kostel římskokatolickým farním kostelem, který spadá pod břeclavský děkanát, brněnskou diecézi a moravskou provincii. Odkaz na internetové stránky farnosti (kde naleznete termíny bohoslužeb a jiné informace) je zde.