restaurování klášterních varhan

V klášterním kostele sv. Augustina ve Valticích se nachází dvoumanuálové varhany s pedálem, vyrobené varhanářem Františkem Čápkem v roce 1911 a vestavěné do starších barokních skříní.

1693 – nejstarší doložené varhany od opavského varhanáře Jakuba Ryšáka
1738 – postaven nový nástroj opavským varhanářem Václavem Thielem
1779 – k Thielovým varhanám přistaven positiv vídeňským varhanářem Mathiasem Jacobem Wiestem (pracoval se syny – Johann a Joseph)
1911 – postaven nový nástroj varhanáře moravského původu Františka Čápka, který měl v době stavby valtických varhan velkou a úspěšnou firmu v Kremži na Dunaji
Historickou a památkovou hodnotu klášterních varhan zvyšuje skutečnost, že dochované skříně jsou už z roku 1738 a 1779 (positiv), neboť žádná dvoukřídlová skříň od Thiela se do dnešních dob nedochovala, stejně tak na našem území není prokázána žádná další práce z dílny Wiestů.

„Zakladatelem opavské dílny byl Jakub Ryšák, který se vyučil v Glógówku u Pavla Roskoše. V jeho činnosti pokračoval syn Ignác Ryšák, který v Opavě zemřel roku 1718. Kristina Ryšáková byla jeho manželka; po Ignácově smrti vedla dílnu s Václavem Thielem, za něhož se roku 1721 provdala.“ (KOUKAL, Petr, cit. z článku Podoby varhanářství ve Slezsku)

Současná dispozice varhan
I. manuál: Principál 8´, Bourdon 8´, Gamba 8´, Oktáva 4´, Flétna 4´, Mixtura 2 2/3´
II. manuál: Kryt líbezný 8´, Salicionál 8´, Vox coelestis 8´, Gemshorn 4´
Pedál: Subbass 16´, Oktávbass 8´

I. etapa opravy (rok 2017)

Restaurování vzduchového hospodářství varhan
+ zakoupení nového dmychadla vzduchu, vymalování místnosti s měchem, oprava podlahy, ošetření varhan a lavicí v kostele proti červotoči

před opravou
po restaurování

Restaurování provedl: Organ Service (Ivo Roháč)

21. 8. 2017 – demontáž vzduchového hospodářství, odvoz do dílen v Olomouci
5., 6. 12. 2017 – instalace restaurovaného vzduchového hospodářství ve Valticích

Financování:
75 082 Kč – Spergerův spolek (např. adopce píšťal do r. 2017)
10 600 Kč – Tříkrálový koncert 2017
7 162 Kč – Předvánoční koncert 2017
144 000 Kč – dotace JMK
221 386 Kč – milosrdní bratři
= 458 230 Kč

II. etapa opravy (rok 2018 – 2019)

Restaurovaní hracího stolu varhan

Celkové náklady:  147 tis. + 15 % DPH = 169 050 Kč

Financování etapy:
1. Koncerty, adopce píšťal, prohlídky kostela atp.: 67 963 Kč 
2. Dotace JMK: 68 000 Kč
3. Milosrdní bratři: 33 087 Kč

  
stav před restaurováním

Restaurování provedl Petr Stehlík, 1. 8. 2019 byl hrací stůl demontován a odvezen do dílny varhanáře. Oprava byla dokončena v prosinci 2019.

Závěrečná restaurátorská zpráva

závěrečná kontrolní prohlídka II. etapy

III. etapa opravy (rok 2020 – 2021)

Restaurování traktury, vzdušnic, píšťalnic a píšťal
Celkové náklady: 842 950 Kč
Zahájení prací: 4. 1. 2021

III. etapu opravy provádí restaurátor Petr Stehlík

9. 1. 2021, demontovaný nástroj
3. 8. 2021, závěrečná kontrolní prohlídka III. etapy

Srdečné poděkování patří všem dárcům, kteří symbolickou adopcí píšťal podpořili opravu varhan.