restaurování klášterních varhan

V případě zájmu můžete přispět na opravu varhan zasláním daru na účet číslo: 3824743329/0800, variabilní symbol: 447
Za jakékoli finanční dary mnohokrát děkujeme.

V klášterním kostele sv. Augustina ve Valticích se nachází dvoumanuálové varhany s pedálem, vyrobené varhanářem Františkem Čápkem v roce 1911 a vestavěné do starších barokních skříní.

1693 – nejstarší doložené varhany od opavského varhanáře Jakuba Ryšáka
1738 – postaven nový nástroj opavským varhanářem Václavem Thielem
1779 – k Thielovým varhanám přistaven positiv vídeňským varhanářem Mathiasem Jacobem Wiestem (pracoval se syny – Johann a Joseph)
1911 – postaven nový nástroj varhanáře moravského původu Františka Čápka, který měl v době stavby valtických varhan velkou a úspěšnou firmu v Kremži na Dunaji
Historickou a památkovou hodnotu klášterních varhan zvyšuje skutečnost, že dochované skříně jsou už z roku 1738 a 1779 (positiv), neboť žádná dvoukřídlová skříň od Thiela se do dnešních dob nedochovala, stejně tak na našem území není prokázána žádná další práce z dílny Wiestů.

„Zakladatelem opavské dílny byl Jakub Ryšák, který se vyučil v Glógówku u Pavla Roskoše. V jeho činnosti pokračoval syn Ignác Ryšák, který v Opavě zemřel roku 1718. Kristina Ryšáková byla jeho manželka; po Ignácově smrti vedla dílnu s Václavem Thielem, za něhož se roku 1721 provdala.“ (KOUKAL, Petr, cit. z článku Podoby varhanářství ve Slezsku)

Současná dispozice varhan
I. manuál: Principál 8´, Bourdon 8´, Gamba 8´, Oktáva 4´, Flétna 4´, Mixtura 2 2/3´
II. manuál: Kryt líbezný 8´, Salicionál 8´, Vox coelestis 8´, Gemshorn 4´
Pedál: Subbass 16´, Oktávbass 8´

I. etapa opravy (rok 2017)

Restaurování vzduchového hospodářství varhan
+ zakoupení nového dmychadla vzduchu, vymalování místnosti s měchem, oprava podlahy, ošetření varhan a lavicí v kostele proti červotoči

před opravou
po restaurování

Restaurování provedl: Organ Service (Ivo Roháč)

21. 8. 2017 – demontáž vzduchového hospodářství, odvoz do dílen v Olomouci
5., 6. 12. 2017 – instalace restaurovaného vzduchového hospodářství ve Valticích

Financování:
75 082 Kč – Spergerův spolek (např. adopce píšťal do r. 2017)
10 600 Kč – Tříkrálový koncert 2017
7 162 Kč – Předvánoční koncert 2017
144 000 Kč – dotace JMK
221 386 Kč – milosrdní bratři
= 458 230 Kč

II. etapa opravy (rok 2018 – 2019)

Restaurovaní hracího stolu varhan

Celkové náklady:  147 tis. + 15 % DPH = 169 050 Kč

Financování etapy:
1. Koncerty, adopce píšťal, prohlídky kostela atp.: 67 963 Kč 
2. Dotace JMK: 68 000 Kč
3. Milosrdní bratři: 33 087 Kč

  
stav před restaurováním

Restaurování provedl Petr Stehlík, 1. 8. 2019 byl hrací stůl demontován a odvezen do dílny varhanáře. Oprava byla dokončena v prosinci 2019.

Závěrečná restaurátorská zpráva


závěrečná kontrolní prohlídka II. etapy

III. etapa opravy

Opravovaná část varhan bude upřesněna.

Stejně jako I. a II. etapu opravy můžete i III. etapu podpořit tím, že si symbolicky adoptujete píšťalu z varhan. Celou adopci je možno dohodnout před nebo po večerní prohlídce farního kostela (popř. na e-mailu kollart@outlook.cz). Jednorázový poplatek (200, 500 nebo 1000 Kč) můžete uhradit v hotovosti nebo bezhotovostním převodem – pokyny k platbě Vám budou předány. Na památku obdržíte certifikát, který může sloužit i jako netradiční dárek pro Vaše blízké. Zároveň bude jméno dárce uvedeno ve varhanní kronice a na listině, která se po opravě vloží do varhan.