termíny prohlídek

červen

1. 6. (sobota)
6. 6. (čtvrtek)
15. 6. (sobota)
20. 6. (čtvrtek)
29. 6. (sobota)

ČERVENEC

4. 7. (čtvrtek)
7. 7. (neděle)
18. 7. (čtvrtek)
27. 7. (sobota)

SRPEN

3. 8. (sobota)
9. 8. (pátek)
15. 8. (čtvrtek)
24. 8. (sobota)

září

7. 9. (sobota)
12. 9. (čtvrtek)
20. 9. (pátek)
26. 9. (čtvrtek)

Průvodce vyčkejte před hlavním vchodem.

Nutná rezervace místa!