vstupné

Vstupné na večerní prohlídku je dobrovolné výše, přispěje na opravu klášterních varhan.